S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Dysgu Cymraeg

Ble dylwn i ddechrau?

Heblaw gorfod gwylio rhaglen benodol ar gyfer tasg ddosbarth, 'dyn ni'n awgrymu eich bod chi'n gwylio'r math o raglen dych chi'n ei mwynhau fel arfer. 'Dyn ni'n trio ein gorau glas i sicrhau bod yna rywbeth i bawb ar S4C, felly ewch ati i weld beth sy'n apelio atoch chi. Dyma fannau cychwyn i chi:

 • Bydd y gwasanaeth S4C Clic yn well er mwyn cadw trac ar beth dych chi'n ei wylio.
 • Mae categorïau ar gael ar y fwydlen S4C Clic i'ch helpu chi i ddod o hyd o rywbeth, neu dych chi'n gallu defnyddio'r blwch chwilio ar dop y dudalen, neu'r rhestr A–Y ar y gwaelod, os dych chi'n chwilio am raglen benodol.

Dewch i adnabod y brandiau

 • Cyw

  Cyw

  Ein brand ar gyfer plant cyn-ysgol yw Cyw, felly os dych chi'n gwylio gyda'ch plant, bydd iaith sy'n hawdd ei dilyn ar rai o'r rhaglenni.

 • Stwnsh

  Stwnsh

  Ein brand ar gyfer plant ysgol dan 16 yw Stwnsh – bydd iaith glir a syml ar rai o'r rhaglenni hyn, felly mae'n bosibl bydd ffordd dda i chi godi hyder.

 • Hansh

  Hansh

  Ein brand ar gyfer pobl ifainc 16–25 yw Hansh: cyffrous, heriol a llawn hiwmor, a phrocio'r meddwl hefyd. Bydd cynnwys heriol yn rhai o'r rhaglenni, felly nodwch y rhybuddion cynnwys os yw'n bosibl bydd hynny'n broblem i chi.

 • Lŵp

  Lŵp

  Brand sy'n tynnu sylw at berfformwyr newydd ac arloesol yw Lŵp, yn benodol sîn byrlymus, eclectig y gerddoriaeth Gymraeg.

Mae presenoldeb cryf ar gyfryngau cymdeithasol gyda'r brandiau i gyd, felly dych chi'n gallu dod ein gweld ar YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok...

Wrth ochr hidlyddion (filters) Cyw, Stwnsh a Hansh, mae dau hidlydd arall

 • Walter Presents

  Walter Presents

  Dyma ddramâu o ansawdd uchel sy'n dod o bedwar ban y byd gydag is-deitlau Cymraeg a Saesneg ar gael. Gwych ar gyfer ymarfer darllen!

 • Dysgwyr

  Dysgwyr

  Yn ogystal â'n rhaglenni ar gyfer neu am bobl sy'n dysgu Cymraeg (Iaith ar Daith, er enghraifft), mae'r dudalen hon yn cynnwys rhaglenni ar gyfer cynulleidfa gyffredinol lle 'dyn ni'n meddwl bod yr iaith yn glir a dealladwy, ac mae cysylltiadau cryf â'r lluniau sydd ar y sgrîn i'ch helpu chi ei deall.

Defnyddiwch y categorïau ar S4C Clic i'ch helpu chi i ddod o hyd o rywbeth i'w fwynhau

 • Chwaraeon

  Chwaraeon

  I'r rhai ohonoch chi sy'n gwirioni ar chwaraeon, mae llawer i'w gynnig gyda S4C. Dych chi'n gallu gwylio gemau rygbi a phêl-droed Cymru sy ddim ar gael ar unrhyw sianel arall, yn ogystal â champau fel ralio a seiclo, a rhaglenni dogfen chwaraeon o ansawdd uchel.

 • Newyddion

  Newyddion

  Yn ogystal â'n bwletinau newyddion dyddiol, sy'n rhoi lle canolog i Gymru yn ein straeon, mae rhaglenni trafod a materion cyfoes gyda ni (fel Y Byd ar Bedwar, Y Byd yn ei Le a Pawb a'i Farn) a rhaglenni dogfen sy'n edrych ar ddigwyddiadau gartref a thramor o safbwynt Cymreig.

 • Adloniant

  Adloniant

  Dyma'r lle i ddod o hyd o raglenni sy'n cyd-fynd â'ch diddordebau (fel coginio neu arddio), sioeau cystadleuaeth (fel Am Dro! neu'r gystadleuaeth chwaraeon Pen/Campwyr), rhaglenni ffeithiol sy'n codi calon (fel Priodas Pum Mil neu Gwesty Aduniad) a sioeau siarad (fel Sgwrs Dan y Lloer neu Jonathan, sy'n ymwneud â rygbi).

 • Ffeithiol a Chelfyddydau

  Ffeithiol a Chelfyddydau

  Os dych chi'n ffansio rhywbeth ychydig yn fwy difrifol, dyma raglenni dogfen difyr gyda straeon sy'n rhoi mewnwelediad i Gymru a'r Cymry. Er enghraifft, yn y gyfres Drych mae rhaglenni unigol un-awr sy'n edrych yn fanwl ar sefyllfaoedd ac unigolion unigryw; mae cyfresi fel Cynefin, Straeon y Ffin a Pobol y Rhondda yn ein helpu ni i ddysgu tipyn bach mwy am beth sy'n gwneud ardaloedd gwahanol o Gymru mor arbennig.

 • Drama

  Drama

  Yn ogystal â'n hoperâu sebon poblogaidd a hirfaith Pobol y Cwm (wedi ei leoli yn ne Cymru) a Rownd a Rownd (wedi ei leoli yng ngogledd Cymru) 'dyn ni'n cynhyrchu cyfresi drama o ansawdd uchel yn rheolaidd, er enghraifft Y Gwyll/Hinterland, Yr Amgueddfa neu Y Golau/Light in the Hall. Weithiau bydd dau fersiwn o raglen (un yn y Gymraeg ac un yn y Saesneg) a bydd yr un Gymraeg yn ymddangos yn gyntaf ar S4C, felly byddwch chi ymhlith y rhai cyntaf i'w gwylio.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?