S4C
Dewisiadau

Cynnwys

Dysgu Cymraeg

Sut i wylio S4C?

  Y dyddiau ’ma, mae llawer o ffyrdd o wylio rhaglenni S4C, a dych chi'n gallu dewis yr un sy'n eich siwtio chi. Dewiswch o’r rhestr isod.

  • Yn ogystal â gwylio ar Freeview dych chi'n gallu ein darganfod ni ar iPlayer, ac ar ein gwasanaeth S4C Clic ar-lein, ar rai setiau teledu clyfar (mwy ar y gweill!), ar Freeview Play a thrwy ddyfeisiau eraill fel Xbox a Chromecast. Mae manylion llawn i'ch helpu chi ein darganfod ni ar gael ar ein gwefan.

Os dych chi angen unrhyw gymorth o gwbl, mae tîm cyfeillgar gyda ni sy'n gallu mynd â chi trwy bopeth, yn Gymraeg neu yn Saesneg - anfonwch e-bost neu codwch y ffôn.

 • Sut i wylio S4C?

  Sut i wylio S4C?

  S4C, S4C Clic a BBC iPlayer

  Ar ba sianel deledu mae S4C? Ydy S4C ar gael ar-lein? Pa ddyfeisiau alla'i ddefnyddio i wylio S4C? Yr atebion i gyd ar un dudalen.

 • S4C Clic

  S4C Clic

  Sianel Dysgwyr

  O ddramâu i gynnwys dogfen, mae yna ddigonedd o gynnwys i ddysgwyr a siaradwyr newydd i wylio ar S4C Clic.

Ffyrdd eraill o wylio

Mae sianel YouTube benodol gyda ni, sydd â chynnwys arbennig ar gyfer dysgwyr. Dyma lle dych chi'n gallu gwylio fideos byr ar lefelau gwahanol o Gymraeg, gyda chymorth ychwanegol fel rhestrau geiriau, geiriau ar y sgrin, ac isdeitlau syml yn Gymraeg a Saesneg. 'Dyn ni'n rhyddhau cynnwys newydd yma trwy'r amser, felly dilynwch y sianel a bydd cyfle rheolaidd i chi ymarfer.

 • play Lefel: Mynediad

  Lefel: Mynediad

  Sut i Wneud...Peli Straen Cartref | Homemade Stress Balls

  Beth am gael hwyl yn creu Peli Straen Cartref!

  📒 Lefel: Mynediad

 • play Lefel: Sylfaen

  Lefel: Sylfaen

  Garddio Gydag Adam | Hau a Thrawsblannu | Sowing and Transplanting

  Mae Adam yn rhannu ei dipiau hau a thrawsblannu, wrth iddo dyfu Melyn Mair Ffrengig; un o'i hoff flodau yn yr ardd.

  📗 Lefel: Sylfaen

 • play Lefel: Canolradd

  Lefel: Canolradd

  Blas o…Bwrdd i Dri | Rholyn Selsig Lloyd

  Mae Lloyd Lewis yn 'fellten ar y maes chwarae ond yn fynach yn y gegin', wrth iddo baratoi Rholyn Selsig yn Bwrdd i Dri! Mae'n edrych yn hyfryd Lloyd!

  📘 Lefel: Canolradd

 • YouTube

  YouTube

  S4C Dysgu Cymraeg

  O goginio, i grefft, i ffasiwn, a llawer mwy - mae yna lwyth o gynnwys i ddysgwyr a siaradwyr newydd ar YouTube S4C Dysgu Cymraeg.

Gwasanaeth newyddion dysgwyr

Mae gwylio a darllen y newyddion yn ffordd wych i ddysgu a gwella sgiliau Cymraeg – mae'n gyfle i ddefnyddio tipyn bach o Gymraeg bob dydd. Ar ein gwefan ac app Newyddion S4C (Apple iOS ac Android) mae tab "Dysgu Cymraeg", gyda chymorth ychwanegol i ddysgwyr.

Cyfryngau Cymdeithasol

Dych chi'n gallu ein dilyn ni hefyd ar gyfryngau cymdeithasol.

Methu dod o hyd i'r hyn oeddech chi'n chwilio amdano?